โอเน็ต ประถมศึกษาปีที่ 6

มาฝึกข้อสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง 40 ข้อ กับลุงแอนดรูว์กันเถอะ!

ในคอร์สนี้ลุงแอนดรูว์อธิบายทีละข้อของข้อสอบ O-Net ล่าสุด โดยสอนคำศัพท์น่ารู้แนะนำเทคนิคการตอบเช่น Guess-Read-Cut และช่วยอธิบายวิธีเลือกข้อที่ถูกต้องแบบสบายๆ และผ่านฉลุย