แกรมม่า แอทเเทค 2 / Grammar Attack II: Intermediate

คอร์สแกรมม่า แอทแทคมัธยมศึกษาปีที่ 1-3นี้ เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้น้องๆชั้นม.ต้น ที่กำลังจะสอบ O-NET และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้แกรมม่าภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอการสอนที่เข้าใจง่าย ชัดเจน เนื้อหาในคอร์สนี้มุ่งเน้นให้น้องๆทุกคนได้เรียนรู้แกรมม่าและการอ่านภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดมากมายเพื่อเสริมความเข้าใจให้กับน้องๆทุกคนอีกด้วย