แกรมม่า แอทเเทค มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 / Grammar Attack M.4-6

คอร์สแกรมม่า แอทเเทค มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นี้จะเน้นเจาะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอธิบายจากพื้นฐานของแต่ละหัวข้อ พร้อมประโยคตัวอย่างในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนพ่วงด้วยเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบเข้าสถาบันระดับอุดมศึกษา