Exercise In English!

ร่างกายแข็งแรงพร้อมทั้งภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่ง ไปกับครูซาร่า

แจกคำศัพท์การออกกำลังกายที่ใช้ได้จริง

และเพลิดเพลินไปกับการใช้ท่าทางการออกกำลังกายที่ถูกต้อง