การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ / Job Interview

คอร์สการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษนี้จะเพิ่มทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษให้คุณได้เป็นอย่างดีเมื่อต้องสัมภาษณ์งานกับชาวต่างชาติ หรือบริษัทต่างชาติ พร้อมทั้งฝึกษะการฟังภาษาอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งผู้เรียนจะได้รับข้อมูลเเละวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพื่อตอบโต้ได้อย่างถูกต้องเเละสุภาพต่อผู้สัมภาษณ์เพื่อที่จะสร้างความประทับใจระหว่างการพูดคุยในเวลาที่จำกัด